Vilkår og betingelser

Alle bestillinger av varer og tjenester hos Sjokoladesmaking AS gjøres etter følgende vilkår og betingelser:

Kjøpsvilkår for kurs og oppdrag

Generelt
Disse kjøpsvilkårene gjelder for alt salg av kurs, oppdrag og tjenester fra Sjokoladesmaking.no. Kjøpsvilkårene utgjør avtalegrunnlaget for kjøpet sammen med bestillingen og annet som er skriftlig avtalt.
Med åpne kurs mener vi oppsatte kurs på et angitt sted og dato hvor deltakere individuelt kan melde seg på kurset til oss inntil avholdelse.
Med avtalte kurs mener vi kurs holdt etter særskilt bestilling fra grupper av personer eller organisasjoner med planlagt gjennomføring på et med kunden avtalt sted og tidspunkt og hvor kunden administrer deltakerne.
Med virtuelle kurs mener vi et avtalt eller åpent kurs hvor avholdelsen skjer over en digital kanal og smaksprøvene er tilsendt deltakerne i forkant.
Med oppdrag mener vi andre tjenester som for eksempel volumbestillinger, veiledning eller rådgivning for bedrifter eller privatpersoner.

Bestilling
En bestilling er bindende når en ordre er registrert av vårt salgssystem eller akseptert av oss fra selskapets epost eller telefon, og denne bestillingen ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår nettside, i vår markedsføring eller på annen måte avtalt. Grunnet tjenestenes varighet er alle våre kurs og oppdrag unntatt angrerett.
Ved bestillinger av eller forespørsler om avtalte kurs og oppdrag vil vi ta kontakt for å bekrefte bestillingen og avtale dato og tidspunkt for leveransen. For avtalte kurs må endelig antall deltakere bekreftes senest syv dager før avtalt kursdato. For virtuelle kurs må antall deltakere med navn, postadresse, epost og mobilnr bekreftes senest 21 dager før avtalt kursdato for å sikre tilstrekkelig tid til postgang.

Kursavgift
Kursavgift beregnes per deltaker om ikke annet er avtalt. Dersom det møter færre deltakere enn bestilt og bekreftet på et avtalt kurs må det allikevel betales for det bekreftede antallet. Møter det flere deltakere enn bekreftet og disse etter vårt skjønn gis anledning til å delta fullt ut på kurset vil det bli tatt betalt for disse i tillegg til det bekreftede antallet. For virtuelle kurs faktureres det for det antall deltakere som det forberedes utsending av smaksprøver for etter skriftlig bekreftelse av antallet, selv om det senere og innen 3 ukers fristen gjøres korreksjoner til endelig mottakerliste.

Det beregnes ikke merverdiavgift på kursavgifter eller pristillegg ved kursavholdelse da kursvirksomhet er utenfor merverdiavgiftsområdet.

Reisetillegg
Ved avholdelse av avtalte kurs eller gjennomføring av oppdrag som krever reise utenfor Oslo by eller ved påkrevd reisetid lengre enn 30 minutter hver vei tilkommer påløpte reiseutgifter og et reisetillegg per påbegynte time.

Betaling
Alle priser oppgis i Norske kroner (NOK). Ved nettbestilling er våre betalingsbetingelser elektronisk faktura med umiddelbart forfall som må betales til bankkonto, med Vipps eller via PayPal.
Fakturerte oppdrag og avtalte kurs skal forhåndsbetales slik at fakturert kursavgift/honorar må være registrert innbetalt senest dagen før avtalt kursdato. For virtuelle kurs vil kursavgiften forfalle før utsending av smaksprøver. Om betaling ikke er registret mottatt innen fristen forbeholder vi oss retten til å avlyse avholdelsen uten godtgjørelse.
Virksomheter kan faktureres etterskuddsvis etter avtale, standardvilkår er da 10 dagers betalingsfrist. Ved betaling etter forfall vil betalingsoppfordring bli sendt og det påløper ekstra omkostninger og gebyrer i forbindelse med dette. Om betaling fortsatt ikke mottas vil utestående beløp bli innfordret ved bruk av inkasso.

Innhold
Innholdet i kurs og andre oppdrag vil kunne variere noe avhengig av varetilgjengelighet, avtalt kursvarighet og andre avtalte eller utenforstående forhold. Slike justeringer av opplegget gir ingen rett til kompensasjon eller prisavslag.

Avbestilling og kansellering
For individuell påmelding til åpne kurs er det ingen rett til avbestilling eller refusjon av påløpt kursavgift. Dette gjelder uavhengig av deltakers oppmøte på kurset.

For avtalte kurs og oppdrag må avbestilling skje skriftlig senest syv virkedager før avtalt oppdragsdato, og for virtuelle kurs senest 7 virkedager før utsending av smaksprøver. Ved kundes avbestilling av et bekreftet oppdrag/kurs kan det etter vårt skjønn belastes et avbestillingsgebyr på kr 500,- i tillegg til eventuelle påløpte reiseutgifter og omkostninger.
Ved kundes kansellering av et oppdrag/kurs mindre enn syv virkedager før avtalt dato eller utsendingsdato vil kunde belastes 50% av oppdragshonoraret eller kursavgiften for det bekreftede antall deltakere i tillegg til påløpte reiseutgifter og omkostninger. Kundes kansellering av et oppdrag/kurs mindre enn 36 timer før avtalt gjennomføring eller utsending vil belastes som om oppdraget ble utført.

Avlysning
Sjokoladesmaking AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs og oppdrag på grunn av force majeure, sykdom, for få deltakere eller andre hendelser utenfor vår kontroll. Ved avlysning plikter Sjokoladesmaking AS, hvis mulig, å underrette kunden så snart som mulig. Avlyses et kurs p.g.a. nevnte årsaker medfører dette full tilbakebetaling av innbetalt beløp, eksklusive transaksjonsavgifter og et administrasjonsgebyr på kr 100,-.
Verken bestiller eller deltakere kan gjøre krav på noen erstatning eller kompensasjon utover betalt kursavgift uavhengig av avlysningsårsak.

Ansvarsfraskrivelse
Deltakere på våre kurs er selv ansvarlige for å forsikre seg om at de trygt kan innta smaksprøvene som serveres under kurset og at de har nødvendig medisinsk utstyr tilgjengelig for å ivareta sin egen sikkerhet, da spesielt med hensyn til eventuelle matallergier eller intoleranser. Deltakerne må forutsette at all sjokolade kan inneholde spor av forskjellige typer allergener, herunder spesielt melk, laktose og nøtter av alle typer.

Sjokoladesmaking AS eller selskapets kursholdere kan ikke holdes sivilt ansvarlige eller erstatningspliktige for noen form for hendelser eller uhell knyttet til avholdelsen av et kurs eller oppdrag, uavhengig av årsak og skyldspørsmål ved hendelsen. Dette omfatter alle former for fysiske eller psykiske skader som måtte oppstå i forbindelse med reise til eller fra lokasjonen eller under opphold på lokasjonen hvor kurset eller oppdraget finner sted, herunder for eksempel men ikke begrenset til matforgiftning, matallergier og enhver form for annen fysisk eller opplevd hendelse tilknyttet møblement, bygningsdeler, teknisk utstyr eller annet.

Kjøpsvilkår for varer og produkter

Generelt
Disse kjøpsvilkårene gjelder for alt salg av varer og produkter fra Sjokoladesmaking.no. Kjøpsvilkårene utgjør avtalegrunnlaget for kjøpet sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse.

Bestilling
Vi aksepterer kun bestillinger på varer og produkter fra kunder med fakturaadresse i Norge. En bestilling er bindende for begge parter når din ordre er registrert av oss eller vårt salgssystem og denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår nettside, i vår markedsføring eller på annen måte avtalt. Når vi har mottatt din bestilling vil vi bekrefte bestillingen ved å sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Det er ingen angrerett på kjøp av varer og produkter fra oss da angreretten ikke gjelder for for varer som forringes raskt slik som matvarer (herunder sjokolade), eller for tidsbestemte ytelser som transport.

Betaling
Alle priser oppgis i Norske kroner (NOK). Totalkostnaden for kjøpet vil oppgis ved bestilling og inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet som frakt og annet, men ikke fakturagebyr. Våre betalingsbetingelser er elektronisk faktura fra nettbutikken med umiddelbart forfall som må betales til bankkonto, med Vipps eller via PayPal. Ved betaling med Paypal må fakturaadresse samsvare med den Paypal-konto som benyttes.
For tilpasset faktura etter avtale tilkommer et fakturagebyr på kr 50,-. Ingen varer blir sendt eller levert før betaling er registrert mottatt av Sjokoladesmaking AS. Ved sen betaling vil betalingsoppfordring og inkassovarsel bli sendt og det påløper ekstra omkostninger.

Kansellering
Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne dersom et eller flere produkter er varig utilgjengelig fra leverandør eller har hatt store prissvingninger. Ved slike situasjoner vil vi kontakte deg for om mulig å erstatte det utsolgte produktet med egnet erstatningsprodukt. Prisen på erstatningsproduktet kan variere fra det opprinnelige bestilte produkt. Vi forbeholder oss også retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold, mangler eller forsinkelser på leveranser fra underleverandører, force majeur og alle andre årsaker.

Levering
Bestillinger blir normalt pakket innen 2-5 virkedager etter registrert mottak av betaling når varen er på lager, men avvik kan forekomme grunnet ferieavvikling, sykdom, eller lignende. Ved restordrer kontakter vi deg med forventet leveringstid etter å ha sjekket med leverandør. Levering av produktene skjer på den måte og til den adressen som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi leverer kun til land innenfor EU/EØS-området.

Alle forsendelser gjøres med Posten/Bring etter gjeldende satser og leveres i postkassen eller må hentes på ditt lokale postkontor. Fremsendingstiden er i henhold til Posten/Brings betingelser, normalt 2-5 virkedager. Vi har ikke kontroll over temperaturforholdene under forsendelse med Posten/Bring eller i postkassen til mottaker, så vi kan ikke garantere for tilstanden til produktene ved mottak. Vi gjør oppmerksom på at dette er spesielt relevant i perioder med høye temperaturer på sommeren.

Lokal levering tilbys kun sentralt i Oslo, for å sjekke om vi leverer i ditt område kan du taste inn ditt postnummer i fraktkalkulatoren i handlekurven. Ved lokal levering tar vi forbehold om at det kan oppstå forsinkelser i forhold til tidsintervallet som er avtalt som følge av vær– og kjøreforhold eller trafikkulykker, uventet sykdom, eller tekniske problemer. Vi vil informere deg om eventuelle avvik så fort vi blir kjent med dem. Ved forsinkelse eller uteblivelse av levering er vi ikke erstatningspliktige for følgeskader eller for de ulemper en forsinkelse eller uteblivelse av levering måtte medføre.

Angrerett
Det er ingen angrerett på nettkjøp av spiselige sjokoladevarer fra oss da angreretten ikke gjelder for for varer som kan forringes raskt slik som matvarer og sjokolade utenfor temperaturkontrollert oppbevaring.

Reklamasjon og mangler
Du har plikt til å undersøke produktene i din bestilling så snart som mulig etter mottak av leveransen. Hvis det oppdages en feil eller mangel på leveringen må du som forbruker gi oss melding om at du⁄dere vil påberope seg mangelen (reklamasjon) innen 24 timer etter mottakelsen av varene. Ved transportskader må du straks det blir oppdaget ta kontakt med utleveringsstedet for hjelp til å kreve erstatning av Posten/Bring.

Ren sjokolade har vanligvis en “Best før” datostempling på 12 eller 18 måneder fra produksjonsdato. Denne datostemplingen er satt fordi sjokolade både hos butikker og private ofte oppbevares i romtemperatur, og da denne både kan svinge endel og ofte er høyere enn anbefalt for sjokolade fører det til at kvaliteten på sjokoladen forringes raskere enn den ellers ville gjort.
Ettersom sjokoladene vi selger kommer direkte fra leverandør vil sjokoladen du får fra oss være av så høy kvalitet som mulig, men om datostemplingen skulle nærme seg eller være passert vil altså dette i seg selv normalt ikke medføre kvalitetsforringelse eller være gyldig grunn til reklamasjon.

Generelle betingelser

Ansvar
Sjokoladesmaking.no er eiet og drevet av Sjokoladesmaking AS (Org.nr.: NO 998 263 743). Selskapet fraskriver seg ethvert ansvar for skader på dyr, personer eller eiendom/eiendeler påført ved bruk av varer eller tjenester levert fra selskapet. Den enkelte deltaker eller forbruker er selv ansvarlig for undersøke varedeklarasjonen og ta nødvendige hensyn dersom de kan få en allergisk reaksjon eller andre uønskede effekter av matvarer eller andre produkter.

Salgsområde
Alle varer og tjenester leveres fra Norge og vi aksepterer i utgangspunktet kun bestillinger med fakturaadresse i de Nordiske landene om ikke annet er uttrykkelig avtalt. Om kjøper er i Norge kan vi på forespørsel sende bestilte varer til andre land innenfor EU/EØS-området for kjøpers regning og risiko. Ytterligere kostnader som merverdiavgift, toll og avgifter kan tilkomme ved sending av en bestilling til et mottakersted utenfor Norge.

Fastboende på Svalbard er fritatt MVA, vennligst kontakt oss for manuell bestilling om dette er aktuelt.

Informasjon på nettsidene
Vi tilstreber at våre nettsider skal inneholde så korrekt informasjon om våre produkter og tjenester som mulig, men vi tar forbehold om at skrive–⁄ trykkfeil kan forekomme. Dette kan innebære at vi i enkelte tilfeller ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Kjøpsvilkårene og annen informasjon på www.sjokoladesmaking.no er bare tilgjengelig på norsk. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og bildene kan avvike fra varens faktiske utseende.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår relaterte rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.