Personvern

Når du handler hos Sjokoladesmaking.no kan du være trygg på at dine personopplysninger blir ivaretatt på en sikker måte. Under får du en nærmere beskrivelse av vår håndtering av personopplysninger.

Sjokoladesmaking AS er ansvarlig databehandler for alle personopplysninger du oppgir på nettstedet Sjokoladesmaking.no og for relaterte tjenester identifisert med vårt navn og merkevare.

Cookies og sporing

Vi benytter cookies på vårt nettsted til å samle inn anonymiserte loggdata om hvilke nettsider, kategorier og produkter brukere på nettsiden ser og søker på for å produsere trafikkstatistikker slik at vi kan lære hva våre kunder er opptatt av. På vårt nettsted omfatter dette både cookies fra eget nettsted og også tredjeparts-cookies og andre sporingsfunksjoner tilknyttet WordPress.com, Google Analytics og Facebook Pixel.

Ved mottak og åpning av våre nyhetsbrev på epost vil brukere også kunne bli sporet av cookies og pixels fra vår nyhetsbrevleverandør MailChimp.

Ved bruk av våre profilsider på tredjepartstjenester som Facebook, Instagram, Twitter og Google+ eller besvarelse av spørreundersøkelser på f.eks. SurveyMonkey eller Google Forms vil brukere kunne bli sporet og motta cookies i tråd med personvernspolicyene til disse nettstedene.

Behandling av personopplysninger

Når du handler hos oss lagrer og behandler vi ditt navn, adresse, telefonnummer, e–postadresse og øvrige bestillingsdetaljer i sin helhet i vårt handelssystem og i vårt regnskapssystem, samt delvis også hos valgt logistikkpartner, samt hos vår bankforbindelse og hos den betalingstjenesten du valgte å bruke til å betale for din bestilling.
Dette er informasjon vi trenger for å motta betaling og levere varene til deg samt for å kontakte deg om eller korrigere eventuelle avvikende forhold i forbindelse med bestillingen, betalingen og leveringen.
Vi og våre leverandører er etter regnskapsloven pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med både regnskapsføring og håndtering av offentlige avgifter slik at denne historikken ikke kan slettes på forespørsel.

Dersom du velger og aksepterer å abonnere på vårt nyhetsbrev vil ditt navn og din e-postadresse overføres til og oppbevares hos vår nyhetsbrevleverandør, samt berikes med metadata om mottak og bruk av våre nyhetsbrev.

Dersom du velger og aksepterer å besvare spørreundersøkelser fra oss vil ditt navn og din e-postadresse og eventuelle svar du har avgitt bli mottatt og oppbevart hos  leverandøren av den aktuelle spørreundersøkelsen.

Dine personopplysninger vil ikke bli overført til eller behandlet hos eller av noen annen tredjepart enn det som er nødvendig og som angitt her. Opplysningene vil hos disse aktørene kun behandles i sikrede systemer og ved bruk av kryptert kommunikasjon når dette skjer over Internett.

Overføring til tredjeparter

Vi vil aldri selge eller dele personopplysninger med noen uvedkommende tredjepart. Vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon til eller med noen tredjepart utover den informasjonen vi behandler i systemene til leverandører av nødvendige tjenester for utførelsen av vår virksomhet som beskrevet over.

Innsyn og endring

Etter Personregisterloven har du rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg selv. Dersom opplysningene er uriktige, ufullstendige eller irrelevante kan du kreve å få dem rettet, supplert eller slettet, såframt endring og sletting av disse opplysningene ikke er begrenset av andre lover slik som bl.a. Regnskapsloven.

Kontakt oss på [email protected] ved forespørsler eller henvendelser knyttet til håndtering eller endring av personopplysninger.

Opphavsrett

Alt innhold på disse nettsidene og alle våre profiler på tredjepartsnettsteder tilhører Sjokoladesmaking AS eller de enkelte varemerkene vi forhandler og er beskyttet etter opphavsretts–, markedsførings– og varemerkelovgivningen. Ingen deler av noe materiale fra nettsidene skal under noen omstendighet lastes ned, kopieres eller benyttes på noen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Sjokoladesmaking AS.