Damian Allsop

Har du hørt om Damian Allsop Chocolates og deres water ganaches? Vann og sjokolade passer vanligvis ikke så bra sammen, men Damian har virkelig fått til å hente ut smaken av sjokolade i en ganache ved bruk av vann istedenfor fløte, og hans “H2O chocolates” er nydelige!

Damian Allsop Read More »