Vilkår og betingelser

Alle bestillinger av varer og tjenester hos Sjokoladesmaking AS gjøres etter følgende vilkår og betingelser:

 

Kjøpsvilkår for kurs og arrangementer

Generelt
Disse kjøpsvilkårene gjelder for alt salg av kurs og tjenester fra Sjokoladesmaking.no. Kjøpsvilkårene utgjør avtalegrunnlaget for kjøpet sammen med bestillingen og annet som er skriftlig avtalt.

Bestilling
En bestilling er bindende når en ordre er registrert av vårt salgssystem eller akseptert av oss fra selskapets epost eller telefon, og denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår nettside, i vår markedsføring eller på annen måte avtalt. Når vi mottar din bestilling, vil vi ta kontakt for å bekrefte ordren og avtale dato og tidspunkt. For kurs må endelig antall deltakere bekreftes senest en uke før avtalt kursdato. Grunnet tjenestenes varighet er disse unntatt angrerett.

Kursavgift og reisetillegg
Kursavgift beregnes per deltaker om ikke annet er avtalt. Dersom det møter færre deltakere enn bekreftet faktureres allikevel det bekreftede antallet. Møter det flere deltakere enn bekreftet og disse gis anledning til å delta fullt ut på kurset vil det bli fakturert for disse i tillegg til det bekreftede antallet. Ved kursavholdelse utenfor Oslo by eller ved påkrevd reisetid lengre enn 30 minutter hver vei tilkommer reiseutgifter og et reisetillegg per påbegynte time. Det beregnes ikke merverdiavgift på kursavgifter eller tillegg for kursavholdelse da kursvirksomhet er utenfor merverdiavgiftsområdet.

Betaling
Alle priser oppgis i Norske kroner (NOK). Ved nettbestilling er våre betalingsbetingelser elektronisk faktura med umiddelbart forfall som må betales til bankkonto eller via PayPal. Ved fakturerte tjenester for privatpersoner må fakturert kursavgift/arrangementshonorar være registrert innbetalt på forskudd til bankkonto eller via PayPal senest på avtalt kursdato. Virksomheter faktureres etterskuddsvis etter avtale, standardvilkår er 10 dagers betalingsfrist. Ved  betaling etter forfall vil betalingsoppfordring og inkassovarsel bli sendt og det påløper ekstra omkostninger.

Kursinnhold
Kursenes innhold vil kunne variere noe avhengig av varetilgjengelighet, kursvarighet og andre avtalte eller utenforstående forhold. Slike justeringer av opplegget gir ingen rett til kompensasjon eller prisavslag.

Avbestilling og kansellering
Avbestilling må skje skriftlig senest fem virkedager før avtalt oppdragsdato. Ved kundes avbestilling av et bekreftet oppdrag/kurs belastes et avbestillingsgebyr på kr 500,- i tillegg til eventuelle påløpte reiseutgifter og omkostninger. Ved kundes kansellering av et oppdrag/kurs mindre enn fem virkedager før avtalt dato vil kunde belastes 50% av oppdragshonoraret eller kursavgiften for det bekreftede antall deltakere i tillegg til påløpte reiseutgifter og omkostninger. Kundes kansellering av et oppdrag/kurs mindre enn 24 timer før avtalt gjennomføring vil belastes som om oppdraget ble utført.

Avlysning
Sjokoladesmaking AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs på grunn av force majeure, sykdom, for få deltakere eller andre lignende hendelser utenfor vår kontroll. Ved avlysning plikter Sjokoladesmaking AS, hvis mulig, å underrette kunden så snart som mulig. Avlyses et kurs p.g.a. nevnte årsaker medfører dette full tilbakebetaling av innbetalt beløp, eksklusive transaksjonsavgifter. Verken bestiller eller deltakere kan gjøre krav på noen erstatning eller kompensasjon utover fakturert kursavgift.

Kjøpsvilkår for varer og produkter

Generelt
Disse kjøpsvilkårene gjelder for alt salg av varer og produkter fra Sjokoladesmaking.no. Kjøpsvilkårene utgjør avtalegrunnlaget for kjøpet sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse.

Bestilling
En bestilling er bindende for begge parter når din ordre er registrert av oss eller vårt salgssystem og denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår nettside, i vår markedsføring eller på annen måte avtalt. Når vi har mottatt din bestilling vil vi bekrefte bestillingen ved å sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Det er ingen angrerett på kjøp av varer og produkter fra oss da angreretten ikke gjelder for for varer som forringes raskt slik som matvarer (herunder sjokolade), eller for tidsbestemte ytelser som transport.

Betaling
Alle priser oppgis i Norske kroner (NOK). Ved kjøp i nettbutikken vil totalkostnaden for kjøpet fremkomme på bestilling og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet som frakt og annet, men ikke fakturagebyr. Våre betalingsbetingelser er elektronisk faktura fra nettbutikken med umiddelbart forfall som må betales til bankkonto eller via PayPal. Ved sen betaling vil betalingsoppfordring og inkassovarsel bli sendt og det påløper ekstra omkostninger. For tilpasset faktura etter avtale tilkommer et fakturagebyr på kr 50,-. Ingen varer blir levert før betaling er registrert mottatt av Sjokoladesmaking AS.

Kansellering
Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne dersom et eller flere produkter er varig utilgjengelig fra leverandør eller har hatt store prissvingninger. Ved slike situasjoner vil vi kontakte deg for om mulig å erstatte det utsolgte produktet med egnet erstatningsprodukt. Prisen på erstatningsproduktet kan variere fra det opprinnelige bestilte produkt. Vi forbeholder oss også retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold, mangler eller forsinkelser på leveranser fra underleverandører, force majeur og alle andre årsaker.

Levering
Bestillinger blir normalt pakket innen 2-5 virkedager etter registrert mottak av betaling når varen er på lager, men avvik kan forekomme grunnet ferieavvikling, sykdom, eller lignende. Ved restordrer kontakter vi deg med forventet leveringstid etter å ha sjekket med leverandør. Levering av produktene skjer på den måte og til den adressen som er angitt på ordrebekreftelsen.

Alle forsendelser gjøres med Posten/Bring etter gjeldende satser og leveres i postkassen eller må hentes på ditt lokale postkontor. Fremsendingstiden er i henhold til Posten/Brings betingelser for A-post, normalt 1-2 virkedager. For å ivareta produktkvaliteten vil vi ikke sende ut sjokoladevarer i perioder med høye temperaturer da vi ikke kan garantere klimaregulert transport hos Posten/Bring.

Lokal levering tilbys kun sentralt i Oslo, for å sjekke om vi leverer i ditt område kan du taste inn ditt postnummer i fraktkalkulatoren i handlekurven. Ved lokal levering tar vi forbehold om at det kan oppstå forsinkelser i forhold til tidsintervallet som er avtalt som følge av vær– og kjøreforhold eller trafikkulykker, uventet sykdom, eller tekniske problemer. Vi vil informere deg om eventuelle avvik så fort vi blir kjent med dem. Ved forsinkelse eller uteblivelse av levering er vi ikke erstatningspliktige for følgeskader eller for de ulemper en forsinkelse eller uteblivelse av levering måtte medføre.

Angrerett
Det er ingen angrerett på nettkjøp av spiselige sjokoladevarer fra oss da angreretten ikke gjelder for for varer som kan forringes raskt slik som matvarer og sjokolade.

Reklamasjon og mangler
Du har plikt til å undersøke produktene i din bestilling så snart som mulig etter mottak av leveransen. Hvis det oppdages en feil eller mangel på leveringen må du som forbruker gi oss melding om at du⁄dere vil påberope seg mangelen (reklamasjon) innen 24 timer etter mottakelsen av varene. Ved transportskader må du straks det blir oppdaget ta kontakt med utleveringsstedet for hjelp til å kreve erstatning av Posten/Bring.

Generelle betingelser

Ansvar
Sjokoladesmaking.no er eiet og drevet av Sjokokladesmaking AS (Org.nr.: NO 998 263 743). Vi fraskriver oss ethvert ansvar for skader på dyr, personer eller eiendom/eiendeler påført ved bruk av varer eller tjenester levert fra oss. Du er selv ansvarlig for undersøke varedeklarasjonen og ta nødvendige hensyn dersom du kan få en allergisk reaksjon på visse typer matvarer eller andre produkter.

Salgsområde
Alle varer og tjenester leveres fra Norge, men vi aksepterer bestillinger fra alle land i Europa.  Du er selv ansvarlig for eventuelle gebyrer, toll og avgifter på dine bestillinger. Fastboende på Svalbard er fritatt MVA, vennligst kontakt oss for manuell bestilling om dette er aktuelt.

Informasjon i nettbutikken
Vi tilstreber at våre nettsider skal inneholde så korrekt informasjon om våre produkter som mulig, men vi tar forbehold om at skrive–⁄ trykkfeil kan forekomme. Dette kan innebære at vi i enkelte tilfeller ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Kjøpsvilkårene og annen informasjon på www.sjokoladesmaking.no er bare tilgjengelig på norsk. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og bildene kan avvike fra varens faktiske utseende.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår relaterte rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Kommentarfeltet er stengt.